Onsdag den 21 december 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-12-21

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 21 december 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1

Ida Drougge (M)

8

2

Adnan Dibrani (S)

6

3

Ilona Szatmári Waldau (V)

6

____

____

0.20

0.20

21

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1

Mattias Eriksson Falk (SD)

8

2

Eva Lindh (S)

10

3

Jan Ericson (M)

8

4

Ilona Szatmári Waldau (V)

8

5

Yusuf Aydin (KD)

8

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

0.50

1.10

22

Finansutskottets

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.