Onsdag den 18 januari 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-01-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 18 januari 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Försvarsutskottets betänkande FöU3

 

 

 

Försvarspolitik

 

 

 

1

Allan Widman (L)

8

 

 

2

Jan R Andersson (M)

8

 

 

3

Roger Richtoff (SD)

8

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

5

Stig Henriksson (V)

8

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Mattias Ottosson (S)

8

 

 

8

Anders Schröder (MP)

6

 

 

9

Mikael Jansson (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.10

1.10

13

Civilutskottets betänkande CU6

 

 

 

Associationsrätt

 

 

 

1

Lars Eriksson (S)

8

 

 

2

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

3

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

 

 

4

Ola Johansson (C)

10

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

8

Robert Hannah (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

2.10

14

Civilutskottets betänkande CU7

 

 

 

Ersättningsrätt

 

 

 

1

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

3

Robert Hannah (L)

6

 

 

4

Johanna Haraldsson (S)

6

 

 

5

Emma Hult (MP)

4

 

 

6

Ola Johansson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.34

2.44

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

 

 

 

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

 

 

1

Emanuel Öz (S)

8

 

 

2

Patrick Reslow (M)

8

 

 

3

Fredrik Eriksson (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.20

3.04

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

 

 

 

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

 

1

Andreas Norlén (M)

8

 

 

2

Hans Ekström (S)

8

 

 

3

Jonas Millard (SD)

8

 

 

4

Niclas Malmberg (MP)

8

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

6

Tina Acketoft (L)

8

 

 

7

Jonas Gunnarsson (S)

6

 

 

8

Annicka Engblom (M)

6

 

 

9

Emanuel Öz (S)

6

 

 

10

Maria Abrahamsson (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.10

4.14

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 14 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.