Onsdag den 17 maj 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-05-17

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 17 maj 2017

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Civilutskottets betänkande CU13

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Johanna Haraldsson (S)

8

3

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

5

Emma Hult (MP)

6

6

Ola Johansson (C)

8

7

Nooshi Dadgostar (V)

8

8

Robert Hannah (L)

8

____

____

1.02

1.02

17

Civilutskottets betänkande CU20

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Mats Green (M)

8

3

Roger Hedlund (SD)

8

4

Ola

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.