Till innehåll på sidan

Onsdag den 17 juni 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-06-17

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 17 juni 2020

Kl.

09.00

Minnesceremoni för coronapandemins offer

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Finansutskottets betänkande FiU61

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1

Oscar Sjöstedt (SD)

8

2

Ida Gabrielsson (V)

8

3

Jakob Forssmed (KD)

8

4

Fredrik Olovsson (S)

5

5

Edward Riedl (M)

6

6

Emil Källström (C)

5

7

Mats Persson (L)

5

____

____

0.45

0.45

26

Finansutskottets betänkande FiU30

Årsredovisning för

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.