Till innehåll på sidan

Onsdag den 16 maj 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-05-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 16 maj 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

21

Näringsutskottets betänkande NU13

Förbud mot utvinning av uran

1

Hanif Bali (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

4

Lorentz Tovatt (MP)

8

5

Helena Lindahl (C)

8

6

Birger Lahti (V)

8

7

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

 0.56

0.56

22

Näringsutskottets betänkande NU14

Förstärkt följerätt

1

Hanif Bali (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

5

3

Peter Helander (C)

8

4

Said Abdu (L)

8

5

Per-Arne Håkansson (S)

8

6

Niclas Malmberg

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.