Onsdag den 15 december 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-12-15

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 15 december 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

1

Erik Ottoson (M)

8

2

Fredrik Lindahl (SD)

8

3

Per Schöldberg (C)

6

4

Tina Acketoft (L)

6

5

Daniel Andersson (S)

8

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

7

Tuve Skånberg (KD)

6

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.54

0.54

Gemensam debatt AU2 och AU6

26

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.