Onsdag den 14 februari 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-02-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 14 februari 2018

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar – först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Partigrupperna anmäler till centralkansliet vilken ledamot som ska företräda partiet.

Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. På anförandet föreligger fri replikrätt. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 6 minuter.

Anföranden hålls i talarstolen på podiet och repliker tas i talarstolarna framför podiet.
På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

 

2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

8

 

3

Markus Wiechel (SD)

8

 

4

Valter Mutt (MP)

6

 

5

Kerstin Lundgren (C)

8

 

6

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

 

7

Birgitta Ohlsson (L)

8

 

8

Sofia Damm (KD)

8

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar

 

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst sex minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

2

Sofia Arkelsten (M)

6

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

4

Emma Nohrén (MP)

6

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

6

Fredrik Malm (L)

6

 

7

Robert Halef (KD)

6

 

8

Olle Thorell (S)

6

 

9

Margareta Cederfelt (M)

6

 

10

Johan Nissinen (SD)

6

 

11

Håkan Svenneling (V)

6

 

12

Pyry Niemi (S)

6

 

13

Göran Pettersson (M)

6

 

14

Kent Ekeroth (SD)

6

 

15

Krister Örnfjäder (S)

6

 

16

Sotiris Delis (M)

6

 

17

Julia Kronlid (SD)

6

 

18

Anders Österberg (S)

6

 

19

Pål Jonson (M)

6

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.