Till innehåll på sidan

Onsdag den 11 maj 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-05-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 11 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Lars Andersson (SD)

4

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Nina Lundström (L)

6

5

Anna Sibinska (MP)

6

6

Erik Ottoson (M)

8

7

Linda Modig (C)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

 0.52

0.52

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Riksrevisionens årsredovisning för 2021

____

____

 0.00

0.52

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

Kompletteringar

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.