Till innehåll på sidan

Måndag den 4 juni 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-06-04

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Måndagen den 4 juni 2018

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Socialutskottets betänkande SoU24

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

3

Katarina Brännström (M)

6

4

Christina Östberg (SD)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Karin Rågsjö (V)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

 0.42

0.42

10

Socialutskottets betänkande SoU27

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

1

Hans Hoff (S)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

____

____

 0.12

0.54

11

Socialutskottets betänkande SoU28

Legitimation

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.