Till innehåll på sidan

Fredag den 27 mars 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-03-27

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Fredagen den 27 mars 2020

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Särskild debatt

 

 

 

På begäran av Liberalernas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende.

 

Debattregler

 

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Företrädare för det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst 1 minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal anföranden och tider i minuter

 

 

 

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

 

1

Kultur- och demokratiminister
Amanda Lind (MP)

 

4

3

1

 

2

Lawen Redar (S)

 

2

2

 

 

3

Lotta Finstorp (M)

 

3

2

 

 

4

Aron Emilsson (SD)

 

3

2

 

 

5

Alireza Akhondi (C)

 

3

2

 

 

6

Hanna Gunnarsson (V)

 

3

2

 

 

7

Hans Eklind (KD)

 

3

2

 

 

8

Christer Nylander (L)

1

3

2

 

 

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.