Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

SFS nr: 2006:977
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2006-06-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Nedan anges internationella överenskommelser som kan omfattas av tilllämpningen av följande bestämmelser i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.

Kontrollerade leveranser

13 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller överlämnat i ett ärende om kontrollerad leverans:
   1. artikel 126-129 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen, SÖ 1998:49),
   2. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och
   3. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144).

14 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd:
   1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och
   2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144).

Användning av skyddsidentitet

16 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller överlämnat i ett ärende om brottsutredning med användning av skyddsidentitet:
   1. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och
   2. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144).

17 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd:
   1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och
   2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144).