Till innehåll på sidan

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket

SFS nr: 1988:377
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1988-04-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1925
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Förordning (2018:1925).

2 §   Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket. Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.

3 §   Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen.

4 §   Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda med påteckningen: Bytestryck.

Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det internationella utbytet av officiellt tryck.