Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1974:122
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1974-03-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat, konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer.
   ---------------------------------------------------------------------
Stat          Överenskommelse
---------------------------------------------------------------------
1. Amerikas Förenta  konsularkonvention den 1 juni 1910
  Stater
2. Storbritannien   konsularkonvention den 14 mars 1955 med
            tillhörande signaturprotokoll och
            ministeriella noter
3. Frankrike      konsularkonvention den 5 mars 1955 med
            tillhörande signaturprotokoll
4. Sovjetunionen    konsularkonvention den 30 november 1967
5. Rumänien      konsularkonvention den 12 februari 1974
Förordning (1977:33).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.