Till innehåll på sidan

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

SFS nr: N2022:15
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-07-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)