Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

SFS nr: 2022:1014
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-06-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-07-01/ 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Universitets- och högskolerådet ska besluta om och ansvara för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder enligt lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

3 §   Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.