Förordning (2018:1990) om ränta på körkortslån för 2019

SFS nr: 2018:1990
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2018-11-29
Tidsbestämd: 2020-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent för 2019.