Till innehåll på sidan

Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr: 2017:1195
Departement/myndighet: Finansdepartementet Fi S3
Utfärdad: 2017-11-30
Tidsbestämd: 2019-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,13 procent.