Till innehåll på sidan

Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr: 2011:1594
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2011-12-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,5 procent för år 2012.