Till innehåll på sidan

Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1964:724
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1964-11-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:126
Upphävd: 2022-10-03
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:824
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Döms någon enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling till svårare straff än sextio dagsböter eller till annan påföljd än straff, ska domstolen inom en vecka sända kopia av domen eller beslutet till Tullverket. Motsvarande skyldighet har överrätt som i annat fall meddelat dom eller beslut i mål, vari lägre domstol enligt nämnda lag dömt till sådant straff eller annan påföljd än straff. Förordning (2008:126).


Övergångsbestämmelser

2000:1266
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
   2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.