Till innehåll på sidan

: 'yi • • f )f< <g; 4&‘W i rt >'• i <hlu v, :•r I ?l !h* »l ir^gnin&ivo!

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

A

RIKSGÄLDS-KONTORET,

: ''yi • • f )f
''• i

,•: . lV .(,'',1- '' 4 ^1 ''*1)p

» - • • J V j

ut färd a (It vid slutet af 1895 Ars riksdag.

Bill. till Riksd. Prof. 1895. 10 Sand 1 Afd 2 Band

(UiksR.-kontovetn reglemente.)

1

Innehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

)> skulder §§ 2—4.

» fordringar för utbetalda lån § 5.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdaga

§§ 6-13.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 14—16.

Med statsregleringen gemenskap egande utgifter § 17.

På Riksgäldskontor anvisade kreditiv §§ 18—21.

Från Riksgäldskontoret utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, för

valtningsutgifter m. m. §§