Till innehåll på sidan

Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Svar på skriftlig fråga 2013/14:761 besvarad av Karin Enström (M), försvarsminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2014/1434/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga av Anders Karlsson (S) 2013/14:761

Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Anders Karlsson har, med anledning av uppgifter i Ekot, frågat mig om jag kan bekräfta eller dementera förekomsten av en viss handling samt om handlingen ifråga legat till grund för ett ändrat ställningstagande från regeringens och den tidigare försvarsministerns sida.

Den socialdemokratiska regeringen ingick 2005 ett samförståndsavtal med Saudiarabien. Konstitutionsutskottet granskade riksdagsåret 2012/2013 regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien. I samband med granskningen har utskottet fått ta del av allt begärt material i ärendet, inklusive handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Konstitutionsutskottet redogör för ärendet i betänkande 2012/13:KU20.

Stockholm den 2 september 2014

Karin Enström

Skriftlig fråga 2013/14:761 av Anders Karlsson (S) (Besvarad 2014-08-18)

Fråga 2013/14:761 Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

av Anders Karlsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Ekot uppger sig ha hittills okända uppgifter om den borgerliga regeringens agerande kring vapenfabriken i Saudiarabien. Ekot hänvisar till sekretessbelagda dokument som skulle visa att regeringen våren 2008 tillfälligt avbröt samarbetet med Saudiarabien. Det avbröts bland annat sedan flera högt uppsatta tjänstemän på Exportkontrollmyndigheten slagit fast att fabriksbygget stred mot de svenska lagarna om vapenexport.

Ekot påstår sedan att efter påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg gjorde regeringen helt om och fortsatte samarbetet med diktaturen.

Det ska finnas ett hemligstämplat brev som förvaras på Försvarsdepartementet vilket avslöjar Marcus Wallenbergs roll. Brevet var riktat till till försvarsminister Sten Tolgfors. Wallenberg hade just kommit hem från en resa till Saudiarabien där han träffat en hög företrädare för diktaturen, landets vice försvarsminister prins Khaled, som han enligt egen utsago kände rätt väl.

I sin skrivelse tog Wallenberg upp att de saudiska vännerna tagit mycket illa vid sig av svenskarnas agerande och att deras irritation hotade viktiga affärsintressen. Marcus Wallenberg som då, liksom nu, var styrelseordförande i vapentillverkaren Saab nämnde specifikt att bolagets planerade försäljning av det militära radarsystemet Erieye kunde drabbas.

Enligt Ekot ändrade regeringen sig efter Marcus Wallenbergs påtryckningar  och återupptog projektet med vapenfabriken. Inom Regeringskansliet var särskilt Utrikesdepartementet drivande i frågan. Flera källor pekar oberoende av varandra ut utrikesminister Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage, som särskilt involverad. Belfrage har vägrat svara på frågor från Ekot om affären. Inte heller Sten Tolgfors svarar.

Kan försvarsminister Karin Enström bekräfta eller dementera att handlingen finns och har legat till grund för ett ändrat ställningstagande från regeringens och den tidigare försvarsministerns sida?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.