Till innehåll på sidan

Vapenexport till Thailand efter militärkupp

Svar på skriftlig fråga 2013/14:644 besvarad av Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Fö2014/1074/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP) Vapenexport till Thailand efter militärkupp

Bodil Ceballos har frågat utrikesministern om statsrådet anser att det krävs någon översyn av det svenska militära samarbetet efter förra veckans militärkupp i Thailand. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Regeringen är mycket oroad över situationen i landet, och vi fördömer det militära maktövertagandet. Sverige och EU uppmanar till en omedelbar återgång till civilt styre, till demokratiska spelregler och till rättsstatens principer. Vi kräver att de mänskliga rättigheterna respekteras och att media åter tillåts verka fritt. Vi kräver vidare att de politiska företrädare och aktivister som arresterats ska släppas.

Diskussionerna inom EU om vilka konsekvenser händelserna i Thailand bör få för vår relation till Thailand pågår. Sverige verkar för att ett gemensamt förhållningssätt ska tas fram inom EU. Fram till dess att vi ser en återgång till demokratiskt styre kommer det utbyte som växt fram att påverkas.

Stockholm den 4 juni 2014

Karin Enström

Skriftlig fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP) (Besvarad 2014-05-28)

Fråga 2013/14:644 Vapenexport till Thailand efter militärkupp

av Bodil Ceballos (MP)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Militärkuppen i Thailand den 22 maj har mötts av starka reaktioner från USA, EU och FN. Från officiellt svenskt håll har det varit mer återhållsamma reaktioner. Utrikesminister Carl Bildt lyckades få ut en tweet på 133 tecken där han uttrycker ett avståndstagande och en förhoppning om återgång till konstitutionellt styre.

Från amerikanskt håll säger utrikesminister Kerry att man ska se över sitt militära samarbete med Thailand efter militärkuppen. Då Thailand är en av de enskilt viktigaste exportmarknaderna för svensk vapenindustri är utrikesministerns milda kritik talande. Moderata ministrar brukar ha svårt att kritisera brott mot mänskliga rättigheter och mot demokratin då svenska vapenaffärer krockar med våra grundläggande utrikespolitiska värderingar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern om han anser att det krävs någon översyn av det svenska militära samarbetet efter förra veckans militärkupp i Thailand.

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.