Till innehåll på sidan

Utvecklingen i Tanzania

Svar på skriftlig fråga 2020/21:359 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:359 av Magdalena Schröder (M)
Utvecklingen i Tanzania

Magdalena Schröder har frågat mig hur jag hanterar frågorna om det demokratiska underskottet i Tanzania.

Jag håller med om att utvecklingen i Tanzania är ytterst oroväckande. Säkerhetsstyrkornas övervåld och arresteringarna av ett stort antal oppositionspolitiker i samband med de nyligen genomförda president- och parlamentsvalen är oacceptabelt. Valens trovärdighet urholkades också av avsaknaden av en oberoende valmyndighet, rapporterna om utbrett valfusk och det låga antalet valobservatörer.

Regeringens oro för utvecklingen i Tanzania delas av flertalet av EU:s medlemsstater. Sverige är aktivt både i Bryssel och på plats i Tanzania för att skapa förutsättningar för att med gemensamma ansträngningar motverka en utveckling mot en försämrad situation för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i landet.

Under min resa till Tanzania i november 2019 hade jag en diskussion med president Magufuli där jag framhöll att respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer är grundpelare för en hållbar utveckling.

Statsrådet Peter Eriksson framförde regeringens oro över utvecklingen i landet under sitt möte med Tanzanias ambassadör till Sverige den 26 oktober i år. Regeringen kommer fortsätta att framföra vikten av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter till företrädare för den tanzaniska regeringen såväl bilateralt som i multilaterala fora.

Sverige ger betydande stöd till människorättsförsvarare och civilsamhällesaktörer som vill utveckla demokratin och motverka den negativa utvecklingen i landet. Det kommer vi fortsätta med givet att vårt stöd nu behövs mer än någonsin.

Stockholm den 18 november 2020

Ann Linde

Skriftlig fråga 2020/21:359 av Magdalena Schröder (M) (Besvarad 2020-11-06)

Fråga 2020/21:359 Utvecklingen i Tanzania

av Magdalena Schröder (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Utvecklingen i Tanzania är ytterst oroväckande, med gripanden av oppositionspolitiker och omfattande brott mot grundläggande demokratiska principer.

Samtidigt har Sverige genom åren – genom Socialdemokraterna och biståndsmyndigheten Sida – haft starka relationer med de styrande i Tanzania, inte minst den tidigare ledaren Julius Nyerere och det socialistiska revolutionära partiet, som i senaste valet fick 97 procent av platserna i parlamentet.

Med anledning av ovan önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur hanterar ministern frågorna om det demokratiska underskottet i Tanzania, givet att den starka relationen med landet genom decennierna ännu inte lett till några märkbara resultat vad gäller respekten för demokratiska principer?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.