Till innehåll på sidan

Utredningen om Bromma flygplats

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1070 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2016/02637/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) Utredningen om Bromma flygplats

Jessica Rosencrantz har frågat mig när Anders Sundströms utredning kommer att offentliggöras.

Utredningen blev offentlig i samband med en presentation den 11 april.

Stockholm den 13 april 2016

Mehmet Kaplan

Skriftlig fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) (Skickad 2016-04-06)

Fråga 2015/16:1070 Utredningen om Bromma flygplats

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I december 2015 uttalade statsrådet Mehmet Kaplan att utredningen om Bromma flygplats framtid skulle förändras och tidigareläggas. Utredaren Anders Sundström skulle ha presenterat hur man kan pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen den sista mars i år, men ännu har ingen utredning kommit allmänheten till känna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

När kommer utredningens resultat att offentliggöras?  

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.