Till innehåll på sidan

SAS inställda flygavgångar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2018/04256/BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) SAS inställda flygavgångar

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig, givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked bolagets ledning gett mig gällande planerade lösningar och hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg som drabbar såväl resenärer som bolaget självt.

Jag delar Ann-Charlotte Hammar Johnssons uppfattning att SAS inställda avgångar innebär problem för såväl individer som för bolaget och jag känner medlidande med de resenärer som drabbats. Frågan kring inställda avgångar och aktiviteter för att lösa den aktuella situationen kring inställda flyg är operativa frågor för bolagets ledning och styrelse att hantera och är inte ägarfrågor.

SAS ledning och styrelse har givit mig samma information som övriga aktieägare i frågan om hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg och jag utgår därmed från att bolaget tar problemen på största allvar och arbetar hårt för att lösa situationen. Jag kommer att följa frågan inom ramen för min löpande dialog med SAS.

Stockholm den 13 augusti 2018

Mikael Damberg

Skriftlig fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (Besvarad 2018-08-01)

Fråga 2017/18:1596 SAS inställda flygavgångar

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Resor som inte blir av är kostsamma för samtliga berörda. Under våren och i början av sommaren ställdes 700 flygningar med SAS in, främst på grund av brist på personal. En av orsakerna är att många som varit anställda via SAS dotterbolag SAS Ireland, sagt upp sig eftersom de upplevt dåliga arbetsvillkor.

Därtill har SAS sålt biljetter till flyg utan att ha säkerställt bemanningen på sina planerade flygningar. I sista helgen i juli ställdes ytterligare 25 flygningar in och ett 40-tal väntas också dras in i början av augusti. Detta har lett till att resenärer blivit strandsatta runt om i Europa utan fullgod information eller förklaringar.

Den norska tidningen ABC Nyheter rapporterade 22 juli om att 26 kabinanställda och piloter på SAS skrivit ett öppet brev till ledningen där de varnar för att personalen går på knäna, tvingas arbeta på sin semester och att företaget saknar långsiktig planering. 

SAS ägs fortfarande till 17 procent av svenska staten och därmed finns det ett ansvar hos regeringen att säkerställa att bolaget sköts och fungerar väl. De många inställda resor och avgångar som SAS genomfört påverkar affärer, semestrar och familjerelationer negativt. Tillit och förtroende förloras och med det statliga ägandet i SAS också förtroendet för staten som bolagsägare.

 

Därför vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked har bolagets ledning gett ministern gällande planerade lösningar och hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg som drabbar såväl resenärer som bolaget självt?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.