Till innehåll på sidan

Polishögskolans utestängade av folkhögskolestuderande

Svar på skriftlig fråga 2013/14:759 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
DOC

Dnr

Ju2014/5041/Statssekr

Ju2014/5151/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson (V) och på fråga 2013/14:759 Polishögskolans utestängande av folkhögskolestuderande av Louise Malmström (S)

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att personer som läst på folkhögskolor ska bli behöriga att söka in på Polisutbildningen. Louise Malmström har frågat utbildningsministern om han anser att det är rätt att utestänga studerande som skaffat sin behörighet via folkhögskola och om han tycker att det är ett lämpligt agerande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Det är Rikspolisstyrelsen som närmare beslutar om vilka krav som ska ställas för antagning till polisprogrammet. Polisprogrammet är inte en högskoleutbildning utan en uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Vid antagningen till polisprogrammet hösten 2014 kommer för första gången meritvärdet i de sökandes studiebetyg att räknas fram. Syftet med den nya meritvärderingen är att göra antagningsprocessen mer transparent och rättssäker. Rikspolisstyrelsen har i samband med detta beslutat att anlita Rekryteringsmyndigheten.

Studier vid folkhögskola ger inte studiebetyg utan omdömen. Det går i dag inte att räkna fram ett meritvärde för omdömen från en folkhögskola. Universitet och högskolor tillämpar en särskild kvot för folkhögskolestuderande. Rikspolisstyrelsen har valt att inte tillämpa några särskilda kvoter vid antagning till polisprogrammet, varken för högskoleprov, högskolestudier eller folkhögskolestudier.

Det är givetvis angeläget att informationen om vad som krävs för att kunna antas till polisprogrammet är tydlig. Detta gäller särskilt när förändringar i antagningskraven görs.

Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att träffa Universitets- och högskolerådet, Rekryteringsmyndigheten och Folkbildningsrådet för att diskutera meritvärdering vid ansökan till polisprogrammet.

Regeringen kommer noggrant att fortsätta följa hanteringen av denna fråga.

Stockholm den 28 augusti 2014

Beatrice Ask

Skriftlig fråga 2013/14:759 av Louise Malmström (S) (Besvarad 2014-08-18)

Fråga 2013/14:759 Polishögskolans utestängade av folkhögskolestuderande

av Louise Malmström (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Deltagare med grundläggande behörighet från allmän kurs på folkhögskola har inför hösten fått det överraskande beskedet att de inte längre är behöriga att söka till Polishögskolan, detta trots att deltagare med grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola normalt har en egen kvotgrupp till högskole- och universitetsstudier och därtill behörighet att söka till yrkeshögskolan. Folkhögskolan har under många år sett till att rekryteringen till polisyrket fått en breddning och fyra folkhögskolor har i dag dessutom ettåriga allmänna kurser med inriktning mot polisyrket. Folkhögskolorna och de lokala polismyndigheterna har under åren utvecklat ett mycket gott samarbete och inför höstterminen 2014 har dessa folkhögskolor tagit in ett hundratal deltagare.

För de deltagare som redan avslutat sina studier på allmän kurs, och framför allt för dem som gått allmän kurs med polisinriktning, är det besked de fått oacceptabelt. De har genomfört en utbildning som hittills kvalificerat dem för att söka till Polishögskolan men där folkhögskolans grundläggande behörighet nu inte längre tycks gälla. Ett folkhögskoleomdöme bedömer den studerandes förmåga att bedriva högre studier medan grundläggande behörighet är folkhögskolans motsvarighet till gymnasiebehörighet, och den borde med andra ord kvalificera sökande till Polishögskolan likaväl som till annan högre utbildning och yrkeshögskolan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund om Polishögskolan har rätt att utestänga studerande som skaffat sin behörighet via folkhögskola och om han tycker att det är ett lämpligt agerande.

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.