Till innehåll på sidan

Otillåten påverkan på journalister

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3586 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ku2021/01918 Kulturdepartementet Kultur - och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3586 av Boriana Åberg (M)
Otillåten påverkan på journalister

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att skydda journalister och tidningsredaktioner från påverkan från politiska makthavare.

Fria och självständiga medier som kan belysa frågor ur olika perspektiv och bidra till information, kunskap, analys och fri opinionsbildning är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle. Att stödja yttrandefrihet, mångfald och massmediernas oberoende är därför centrala mediepolitiska mål.

De svenska mediegrundlagarna innehåller ett starkt skydd för mediernas oberoende bl.a. genom förbudet mot censur och andra hindrande åtgärder och principen om redaktionell självständighet. Det är principer som självklart ska respekteras i alla kontakter mellan politiska makthavare och oberoende medier.

Stockholm den 15 september 2021

Amanda Lind

Skriftlig fråga 2020/21:3586 av Boriana Åberg (M) (Besvarad 2021-09-03)

Fråga 2020/21:3586 Otillåten påverkan på journalister

av Boriana Åberg (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I GT/Expressen den 29 augusti går det att läsa att arbetsmarknadsministerns pressekreterare har kontaktat tidningen med anledning av publicerade fakta om nyanländas deltagande på arbetsmarknaden. Eftersom dessa fakta kan anses mycket besvärande för regeringen har pressekreterarna uttryckt att tidningen GT/ Expressen ”flörtar med SD”.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skydda journalister och tidningsredaktioner från påverkan från politiska makthavare?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.