Till innehåll på sidan

Nyttjandet av möjligheten till hyressänkning för företag drabbade av coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2016 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2020/02061/BI

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2016 av Lars Hjälmered (M) Nyttjandet av möjligheten till hyressänkning för företag drabbade av coronakrisen

Lars Hjälmered har frågat mig vad jag avser att göra för att fler hyresvärdar ska nyttja möjligheten att kompenseras för att sänka hyran för företag som drabbats av coronakrisen.

Sverige befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge på grund av coronapandemins effekter på jobb och företag, och många branscher har drabbats hårt ekonomiskt. Regeringens avsikt har varit att vidta åtgärder som snabbt har kunnat vara på plats och hjälpa företag i vårt land. Hyresstödet är ett av flera exempel på åtgärder som har skapat förutsättningar för företag att behålla sin verksamhet. Enligt Boverket har det inkommit drygt 33 000 ansökningar om stöd och bara i Stockholms län har fler än 10 000 företag fått nedsatt hyra tack vare stödet. Många företag har även fått hjälp med fasta kostnader via regeringens omställningsstöd, vilket möjliggör för företag att överbrygga den akuta krisen och att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Regeringen har utöver dessa stöd presenterat flera krispaket till företag, bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, korttidspermittering samt utökat stöd för sjuklönekostnader.

Regeringen följer utvecklingen inom näringslivet noga och analyserar löpande, tillsammans med ansvariga myndigheter och parterna på arbetsmarknaden effekterna av coronapandemin på jobb och företag i Sverige.

Stockholm den 3 september 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.