Till innehåll på sidan

Kulturbranschen - en miljardindustri

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2116 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCXSvar på fråga 2019/20:2116 av Lars Mejern Larsson (S)
Kulturbranschen – en miljardindustri

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är redo att vidta åtgärder för att underlätta företagande inom kultur- och nöjesbranschen under rådande pandemi.

För stora delar av samhället har det nya coronavirusets spridning inneburit omfattande svårigheter. Många företag och företagare är mycket hårt drabbade. Arbetet med att hjälpa företag i denna svåra situation pågår kontinuerligt. Regeringen följer utvecklingen noga och har under kort tid vidtagit ett stort antal åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna.

I dagarna har vi lämnat två för företagen viktiga förslag om stöd. Det ena förslaget innebär att omställningsstödet förlängs till och med juli uppdelat på två perioder maj respektive juni-juli. Syftet är att möjliggöra att de många företag som drabbats hårt under sommarmånaderna kan överbrygga den akuta krisen och att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Det andra förslaget innebär ett helt nytt stöd. Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt av pandemin, inte minst näringsidkare verksamma inom kultur- och nöjesbranschen. Därför föreslår regeringen nu ett stöd som innebär att en enskild näringsidkare kan få stöd på totalt 120 000 kronor. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder: mars-april, maj samt juni-juli.

Regeringen föreslår vidare ytterligare resurser till kultursektorn, 1,5 miljarder kronor för 2020 och ytterligare en miljard kronor för 2021.De pengar som tillförs ska bland annat säkerställa att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur, att kulturskapare i hela landet kan försörja sig och att sektorn får en möjlighet till återhämtning.

Stockholm den 15 september 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.