Till innehåll på sidan

Kallande av Irans ambassadör till UD

Svar på skriftlig fråga 2018/19:430 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:430 av Markus Wiechel (SD)
Kallande av Irans ambassadör till UD

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser kalla Irans ambassadör till UD för att markera mot domen mot Nasrin Sotoudeh, eller vidta andra åtgärder för att vända utvecklingen i Iran.

Domen mot Nasrin Sotoudeh är mycket bekymmersam. UD har i Stockholm tagit upp fallet under samtal med seniora iranska företrädare på hög nivå, inkl. Irans ambassadör, omgående efter att domen blev känd.

Jag har också offentligt tydliggjort att jag står bakom EU:s uttalande i frågan. EU förväntar sig en omedelbar översyn av Nasrin Sotoudehs dom, samt att Iran säkerställer skyddet för hennes rätt att överklaga domen.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket dålig. Sveriges position vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydlig. Vi kräver fortsatt att Iran respekterar mänskliga rättigheter. Utöver bilaterala kontakter arbetar vi systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare - så även beträffande enskilda ärenden.

Mänskliga rättigheter tas alltid upp i våra möten med Iran. Diskriminering av flickor och kvinnor är exempel på frågor som regelbundet lyfts. Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är en annan tydlig prioritering i svensk utrikespolitik. Situationen för människorätts-försvarare i Iran fortsätter att försämras, en utveckling Sverige – liksom övriga EU - finner oacceptabel.

Stockholm den 27 mars 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga 2018/19:430 av Markus Wiechel (SD) (Besvarad 2019-03-20)

Fråga 2018/19:430 Kallande av Irans ambassadör till UD

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Advokaten och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh har dömts till 38 års fängelse och 148 piskrapp i Iran efter att ha företrätt kvinnor som kämpar emot sharialagar och slöjtvång. Detta har med rätta upprört flertalet jämställdhetskämpar runt om i världen, och i Norge har man gått så långt att man kallat upp Irans ambassadör med kravet att Sotoudeh ska frigivas.

I Sverige har man i stället tidigare gjort sig känd för att regeringsrepresentanter åkt till Iran för att bedriva handel och därvid underkastat sig slöjtvånget, och utrikeshandelsministern deltog dessutom i firandet av Islamiska republiken Irans 40-årsjubileum av den revolution som lett till just detta kvinnoförtryck.

Inte minst mot bakgrund av att Sveriges regering (till skillnad från Norges) fortsatt kallar sig för feministisk och då vår regering utmärkt sig för att ha förhållandevis goda relationer till Iran är det många som förväntar sig att Sverige likt Norge markerar tydligt mot den här sortens rättsskandaler.

Av den anledningen önskas utrikesminister Margot Wallström svara på följande fråga:

 

Avser ministern att verka för att Sverige likt Norge ska kalla Irans ambassadör till UD för samtal för att markera emot uppenbart sjuka domar som är statligt sanktionerade eller att vidta andra åtgärder för att vända utvecklingen i Iran?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.