Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning på försök under coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1120 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCXSvar på fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M)
Gårdsförsäljning på försök under coronakrisen

Johan Hultberg har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att så snart som bara är möjligt inleda försök med gårdsförsäljning.

Systembolaget aviserade den 20 mars 2020 att under rådande omständigheter på grund av coronapandemin från och med den 25 mars stänga sortimentet lokalt och småskaligt för beställning online, i butik och ombud. Däremot skulle dessa produkterna finnas kvar i de butiker där de har sin huvudsakliga försäljning.

Systembolaget har dock endast några få dagar efteråt hittat alternativa lösningar. Kunder kommer därför att kunna fortsätta beställa artiklar ur det småskaliga sortimentet som vanligt även om leveranstiderna kan komma att bli något längre än normalt. Systembolaget har även beslutat att tillfälligt utöka antalet butiker som kan ta in produkterna samt gjort vissa justeringar i sin betalning av fakturor för att underlätta för de minsta leverantörerna.

Att temporärt införa gårdsförsäljning på försök under den pågående pandemin är därför inte aktuellt.

Stockholm den 1 april 2020

Lena Hallengren

Skriftlig fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M) (Besvarad 2020-03-25)

Fråga 2019/20:1120 Gårdsförsäljning på försök under coronakrisen

av Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det självklara fokuset har hittills under det pågående utbrottet av det nya coronaviruset varit att hejda smittspridningen för att minska trycket på hälso- och sjukvården och för att rädda liv. Men alla delar av vårt samhälle påverkas av utbrottet, och från politiskt håll har vi nu ett stort ansvar att vidta åtgärder för att mildra krisens effekter. Smittan behöver stoppas men jobb och företag räddas.

Ekonomin har tvärbromsat, varselvågen växer sig snabbt större och många företag kämpar nu för sin överlevnad. Särskilt drabbade är bland annat företag inom hotell- och restaurangnäringen och deras leverantörer, inte minst mikrobryggerier, vingårdar och andra småskaliga producenter av alkoholhaltiga produkter. När Systembolaget i fredags (den 20 mars) dessutom meddelade att de stoppar kundbeställningar från sortimentet ”Lokalt och småskaligt” innebar det ett närmast totalt försäljningsstopp för många av Sveriges småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker.

Att Systembolaget, som har ensamrätt att sälja alkohol till privatpersoner, tog ett beslut som stoppade försäljningen från små producenter är minst sagt anmärkningsvärt. Det är fullt förståeligt att Systembolaget under rådande situation med kraftigt ökad sjukfrånvaro inte förmår att upprätthålla sin verksamhet som vanligt och att företaget därav exempelvis kan behöva reducera sina öppettider för vissa butiker. Det är dock enligt mitt tycke oacceptabelt att Systembolaget fattar beslut som riskerar att slå undan benen för många småföretag.

Reaktionerna på Systembolagets beslut blev dock starka, vilket fått bolaget att ompröva sitt beslut; den 24 mars meddelade Systembolaget att man kommer att hålla sortimentet för lokalt och småskaligt öppet för beställningar. I de kontakter jag själv har haft med Systembolaget i denna fråga har det samtidigt betonats att bolaget kan komma att stänga sortimentet igen om personalfrånvaron blir värre. Hotet mot de leverantörer och producenter som säljer sina produkter genom det lokala och småskaliga sortimentet kvarstår alltså.

Riksdagen har under lång tid krävt att regeringen ska möjliggöra för gårdsförsäljning, men trots detta har lite hänt. Det senaste beskedet från regeringen och januaripartierna är att frågan nu ska utredas på nytt. Från Moderaternas sida vill vi att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om hur gårdsförsäljning kan införas i Sverige. Vad regeringen nu omgående bör göra är att ta fram regler för hur ett försök med gårdsförsäljning kan genomföras. Detta är mycket angeläget när nu Systembolaget under pågående coronakris har uppenbara problem att klara sitt uppdrag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ta initiativ till att så snart som bara är möjligt inleda försök med gårdsförsäljning?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.