Till innehåll på sidan

Erkännande av Israels kontroll över Golan

Svar på skriftlig fråga 2022/23:71 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
UD2022/ 16639 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:71 av Björn Söder (SD) Erkännande av Israels kontroll över Golan

Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att erkänna Israels kontroll av Golan, och om inte, hur jag motiverar det.

Regeringen har ingen avsikt att avvika från EU:s ståndpunkt när det gäller Golanhöjdernas status. I linje med folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner 242 (1967) och 497 (1981) erkänner inte EU israelisk suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna.

Stockholm den 29 november 2022

Tobias Billström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.