Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2015 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2020/

02060/MK

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2015 av Lars Hjälmered (M) Enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga coronakrisen

Lars Hjälmered har frågat mig när jag avser att återkomma med förslag som stärker enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga coronakrisens konsekvenser.

Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin.

Omställningsstöd baserat på minskad omsättning, tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa branscher, utökad avsättning till periodiseringsfond, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, anstånd med skatteinbetalningar, statlig lånegaranti till små och medelstora företag och ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag är alla stödåtgärder som enskilda näringsidkare kan ta del av.

Regeringen avser även att införa ett stöd som riktar sig till enskilda näringsidkare och återkommer med de närmare detaljerna kring stödet inom kort.

Stockholm den 4 september 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.