Struktur för ökad motståndskraft

Statens offentliga utredningar 2021:25

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2021 25

Struktur för
ökad motståndskraft

SLUTBETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN OM

CIVILT FÖRSVAR

SOU 2021:25

Struktur för ökad motståndskraft
Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar
Stockholm 2021
SOU 2021:25
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021
ISBN
978-91-525-0073-6

ISSN
0375-250X

Till statsrådet Mikael Damberg
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.