Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Statens offentliga utredningar 2021:68

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2021 68

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

BETÄNKANDE AV

GÄNGBROTTSUTREDNINGEN

SOU 2021:68

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Betänkande av Gängbrottsutredningen
Stockholm 2021
SOU 2021:68
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021
ISBN
978-91-525-0188-7
(tryck)
ISBN
978-91-525-0189-4
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
Regeringen beslutade den 11 juni

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.