Förnya taktiken i takt med tekniken

Statens offentliga utredningar 2022:68

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Förnya taktiken i takt med teknikenförslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning

Slutbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Stockholm 2022
SOU 2022:68
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0516-8
(tryck)
ISBN
978-91-525-0517-5
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet Ebba Busch
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en kommitté för samordnad och accelererad policyutveckling

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.