Till innehåll på sidan

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Statens offentliga utredningar 2022:2

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 2
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
Betänkande av
Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor
Stockholm 2022
SOU 2022:2
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0311-9
(tryck)
ISBN
978-91-525-0312-6
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
Regeringen

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.