Till innehåll på sidan

BORTOM VI OCH DOM, Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, del 1

Statens offentliga utredningar 2005:41

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Bortom Vi och Dom

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering

Redaktörer:

Paulina de los Reyes Masoud Kamali

Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Stockholm 2005

SOU 2005:41

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren är gratis och kan laddas

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.