Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

Skrivelse 2021/22:115

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-11
Bordlagd
2022-03-14
Hänvisad
2022-03-15
Motionstid slutar
2022-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:115
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 Skr. 2021/22:115
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 3 mars 2022
Magdalena Andersson
Hans Dahlgren
(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2021 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
1
Skr. 2021/22:115
2
Innehållsförteckning

DEL

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.