Till innehåll på sidan

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Skrivelse 2014/15:65

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-03-11
Bordlagd
2015-03-12
Hänvisad
2015-03-13
Motionstid slutar
2015-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Regeringens skrivelse 2014/15:65

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Skr. 2014/15:65

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Kristina Persson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2014 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

1

Skr.

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.