Till innehåll på sidan

Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under helåret 2021 och första halvåret 2022

Skrivelse 2022/23:26

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-30
Bordlagd
2022-11-30
Hänvisad
2022-12-01
Motionstid slutar
2022-12-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:26

Verksamhet inom Europarådets

Skr.

ministerkommitté under helåret 2021 och första

2022/23:26

halvåret 2022

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 24 november 2022
Ulf Kristersson
Tobias Billström
(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2021 och första halvåret 2022.
1
Skr. 2022/23:26
2
Innehållsförteckning

1 Utvecklingen inom Europarådet under helåret 2021 och första

halvåret 2022.....................................................................................

4

2 EU:s anslutning till Europakonventionen .........................................

5

3 Samarbetet

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.