Till innehåll på sidan

Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Skrivelse 2016/17:126

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-03-21
Bordlagd
2017-03-21
Hänvisad
2017-03-22
Motionstid slutar
2017-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2016/17:126

Tillsammans mot brott

Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

Tillsammans mot brott – ett nationellt

Skr.

brottsförebyggande program

2016/17:126

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. I denna skrivelse presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.