Till innehåll på sidan

Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2021/22:114

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-12
Bordlagd
2022-04-13
Hänvisad
2022-04-19
Motionstid slutar
2022-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:114

Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel

Skr.

och produkter med dubbla användningsområden

2021/22:114
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 7 april 2022
Magdalena Andersson
Anders Ygeman
(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2021. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom Europeiska unionen (EU) och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
1
Skr. 2021/22:114
2
Innehållsförteckning

1

Regeringens

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.