Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Skrivelse 2017/18:13

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Bordlagd
2017-09-28
Hänvisad
2017-09-29
Motionstid slutar
2017-10-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2017/18:13

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Skr.

underhåll av vägar

2017/18:13
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 21 september 2017
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Näringsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.
1
Skr. 2017/18:13
Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................

3

2.1

Upprätthållande

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.