Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

Skrivelse 2022/23:12

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-15
Bordlagd
2022-11-15
Hänvisad
2022-11-16
Motionstid slutar
2022-11-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:12

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över

Skr.

apotek och partihandel med läkemedel

2022/23:12

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 november 2022

Ulf Kristersson

Acko Ankarberg Johansson (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som riktas till regeringen i rapporten Statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel (RiR 2022:11).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att den tillsyn som staten bedriver över apotek och partihandel med läkemedel inte är effektiv. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att införa en möjlighet för Läkemedelsverket,

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.