Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov

Skrivelse 2022/23:60

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-21
Bordlagd
2023-02-21
Hänvisad
2023-02-22
Motionstid slutar
2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:60

Riksrevisionens rapport om statens insatser för

Skr.

likvärdig betygssättning – skillnaden mellan

2022/23:60

betyg och resultat på nationella prov

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2023
Ebba Busch
Lotta Edholm
(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov (RiR 2022:22).
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda hur betygssättningen i skolväsendet kan bli mer likvärdig. Enligt Riksrevisionen kan en sådan utredning ta fram och undersöka en modererande modell

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.