Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

Skrivelse 2019/20:93

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-09
Bordlagd
2020-03-10
Hänvisad
2020-03-11
Motionstid slutar
2020-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2019/20:93

Riksrevionens rapport om statens arbete för att

Skr.

förhindra och hantera kärntekniska olyckor

2019/20:93

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2020

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten för kärnteknisk verksamhet är tillfredställande.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att säkerhetsarbetet till stora delar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att det i väsentliga delar finns brister och att statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor därmed inte är helt tillfredställande.

Regeringen anser att Sverige, genom

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.