Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

Skrivelse 2020/21:223

Skrivelsen är inlämnad

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-13
Bordlagd
2021-09-14
Hänvisad
2021-09-15
Motionstid slutar
2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse

2020/21:223

Riksrevisionens rapport om statens ansvar för

Skr.

veterinär service

2020/21:223

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Statens ansvar för veterinär service – Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4). Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av om arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enligt Riksrevisionen finns det stora brister i regeringens och Statens jordbruksverks (Jordbruksverket)

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.