Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser

Skrivelse 2017/18:37

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-11-09
Bordlagd
2017-11-09
Hänvisad
2017-11-10
Motionstid slutar
2017-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser

Regeringens skrivelse 2017/18:37

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

medelfristiga makroprognoser

2017/18:37

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 2 november 2017
Stefan Löfven
Karolina Skog
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Regering- ens medelfristiga makroprognoser (RiR 2017:11).
I rapporten anför Riksrevisionen bl.a. att regeringens medelfristiga pro- gnoser för vissa delar av BNP, som utgör underlag för beräkningen av skatteintäkterna, såsom hushållens konsumtion, i många fall har varit överskattade, medan

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.