Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD

Skrivelse 2017/18:85

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-02-20
Bordlagd
2018-02-27
Hänvisad
2018-02-28
Motionstid slutar
2018-03-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2017/18:85

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

hantering av rekommendationer från EU,

2017/18:85

Internationella valutafonden och OECD

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 15 februari 2018
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i sin rapport Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD (RiR 2017:22).
Riksrevisionen anser att nyttan av de rekommendationer som lämnas inom ramen för
EU-samarbetet
kan öka om regeringen mer konsekvent motiverar vilka förslag till åtgärder som bedöms som lämpliga. Nyttan av rekommendationerna

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.